• על מה אמר הרבי: "כדאי ונכון ביותר…" • להורדה

    על-פי הוראת הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ט: "הצעה-בקשה חדשה, על מנת לפרסם בכל מקום ומקום: מכיון שנכנסים לשבוע דפרשת תרומה .. ולאח"ז פרשת תצוה, שבפרשיות אלו נתבארו כל פרטי הציוויים דמעשה המשכן .. כדאי ונכון ביותר שנוסף על לימוד חלק מהפרשה בכל יום (עם פירוש רש"י) בשיעורי חת"ת, יוסיפו וילמדו גם מפירושי חז"ל בתושבע"פ" • לכל הפרטים ולהורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array