• המדריך המלא לחג: כל הלכות ומנהגי חג השבועות

    כיצד יש לנהוג בליל שבועות שחל במוצאי שבת? כיצד נוהגין באמירת ברכות השחר לאחר שלא ישנים בלילה? האם מנהג חב"ד לאכול רק סעודה חלבית או לאכול שתי סעודות? • מדריך הלכתי מפורט לדינים ומנהגי חב"ד מתוך שיעור שמסר המרא דאתרא וחבר הבד"צ דקראון הייטס הרב יוסף ישעיה ברוין • להלכות החג