• כיצד הגיב הרבי לדרישה להסרת הזקן בצבא?

    בשבועות האחרונים מתחוללת סערה באה"ק בנוגע לנהלים החדשים בצה"ל בענין גידול הזקן. בקשר עם כך אנו מביאים קטע משיחת ש"פ חיי שרה תשי"ג, בה דיבר הרבי מלך המשיח על מקרה של יהודי שגוייס לצבא האמריקאי ודרשו ממנו להסיר את זקנו • "כשיהודי עומד בתוקף ואינו נכנע לדרישתם להסיר את ה'צלם אלוקים' הרי זה פועל חלישות בקליפה שלהם" • לשיחת קודש

    חייל חב"די בצבא ארה"ב. ארכיון
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array