• לקראת י' שבט: גליון יומי לתלמידי התמימים

    עשרה ימים לפני י'-י"א שבט, יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"צ ויום קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח, מוציאים לאור באיגוד תלמידי הישיבות המרכזי גליון יומי לחיזוק ההתקשרות, המופץ בכל ישיבות תות"ל ברחבי תבל. הגליון כולל שיחות, מענות בכתי"ק, יומנים ותמונות • לגליון הראשון

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array