• לרגל שבת הגדול: טעימה מתורתו של רבי לוי יצחק נ"ע

    תורתו של כ"ק רבי לוי יצחק "עמוקה מני ים", אך למרות זאת עלינו ללמוד ממנה ולמלא בכך את רצונו של הרבי מלך המשיח. מצורפת בזה 'טעימה' קטנה, בשפה קלה, מתוך עומק ים תורתו לשבת הגדול מוגש על ידי כולל תפארת לוי יצחק שע"י כולל חב"ד • לקריאה