• תשרי עם משיח: שיחות ויומני חג הסוכות תשנ"ב

    מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחות הרבי מלך המשיח שליט"א מחג הסוכות תשנ"ב, לצד יומנים מרתקים. כמו כן את כל השיחות מחודש תשרי תשנ"ב, מוגה ובלתי מוגה – ההתוועדויות, ברכות, יחידויות ועוד, בצירוף יומנים נבחרים • להורדה