• חולון: גב' שושנה דייגי ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של הגב' שושנה דייגי ע"ה, אימו של יבלחט"א שליח הרבי בגבעת שמואל הרב שבתי פישר שיחי'. ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם • לדיווח המלא