• בית שמש: הרב אפרים יוליוס ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתו של הרב אפרים יוליוס ע"ה • היה חסיד נמרץ מחשובי קהילת אנ"ש בבית שמש שלחם ותמך רבות בארגונים שפעלו בנושאי שלימות הארץ כדברי הרבי מלך המשיח. הותיר אחריו את תיבדלחט"א – רעייתו תחי' וילדים • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לדיווח המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array