• הלם וזעזוע: המשפיע הרב זלמן ניסן פנחס נוטיק ע"ה

    אבל כבד בחב"ד: בהלם וזעזוע התקבלה הידיעה הכואבת על פטירתו של המשפיע האהוב הרב זלמן ניסן פנחס נוטיק ע"ה, מחשובי קהילת חב"ד בירושלים, שנלחם בשנים האחרונות במחלה הארורה, ולאחר שמצבו הדרדר הבוקר, החזיר את נשמתו ליוצרו • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לתולדות חייו