• טורנטו, קנדה: מרת רחל חאלימסקי ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה המצערת על פטירתה של מרת רחל חאלימסקי ע"ה, מטורנטו קנדה, שהלכה לעולמה בגיל 73 לאחר שעברה אירוע לב. הותירה אחריה צאצאים רבים מקושרים לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח. הלווייתה תתקיים במקום מגוריה – טורונטו וארונה יוטס לישראל בשבוע הבא, ויובא לקבורה בצפת • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.