• בני ברק: הרב שמואל הלוי חפר ע"ה

    בצער רב, עם צאת השבת נתקבלה הידיעה בדבר פטירתו של ותיק עסקני חב"ד בארה"ק, הרב שמואל חפר ע"ה, שנפטר בגיל 89 • שימש סגן יו"ר אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש, יו"ר הועד למען שלימות העם ומנהל 'בית רבקה' שבכפר חב"ד ב' • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לדיווח המלא ותולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array