• ירושלים: הרב זאב גרינוולד ע"ה נפטר ממגיפת הקורונה

    בצער רב ובזעזוע הננו מודיעים על פטירתו של הרב זאב גרינוולד ע"ה, מזקני אנ"ש בירושלים שנפטר לאחר שנדבק בוירוס הקורונה • היה מחנך מסור רבות בשנים בתלמוד תורה 'תורת אמת' בשיכון חב"ד בירושלים. הותיר אחריו צאצאים רבים מקושרים בלו"נ לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לדיווח המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array