• לא תקום ולא תזוע • אחרון חביב

    זכינו והרב החסיד אליעזר ננס זצ"ל או ר' לייזר כפי שכינינו אותו, היה חלק מנוף ילדותנו המאושרת. אין ילד מתלמוד תורה תורת אמת בירושלים באותן שנים, שיכול לשכוח את דמותו השפופה והמגובנת, אפופת הילת המסתורין והגבורה, מטפסת באיטיות את הרמפה החדה העולה ממגרש החניה העליון של שיכון חב"ד לעבר רחוב אלקנה • טורו השבועי של שניאור חביב באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
את"ה