• הרבי הריי"צ על ה'נועם אלימלך': בודאי ירבו הקונים את הספר

    בימים אלו נחשף צילום של הוצאת הספר "נועם אלימלך" משנת תש"ב, בה מתנוסס מכתבו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ בו הוא מבקש לעשות מבוא מהודר לספר ולכתוב את תולדות המחבר בניו ותלמידיו • לכתבה המלאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יינות ירושלים