אתחלתא 1290
  • המשפיע הרב משה נפרסטק ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב אברהם משה נפרסטק, משפיע בישיבת תומכי תמימים המרכזית, ומבעלי פרדס האתרוגים בכפר חב"ד. לאחר נישואיו החל לעבוד בצוות ישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד, ובהמשך התמנה כמשפיע בישיבה כמחליפו של הרב שלמה חיים קסלמן • לקורות חייו

i
אתחלתא 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שימי
כינוס 300