• הצצה לבקרים החסידיים בסניפי אחו"ת התמימים

    בשבוע האחרון נערך ברחבי הארץ בוקר חסידי מטעם אחו"ת, הראשון מתוך סדרה של שלוש שבועות. מאות בנות השכימו קום ולמדו על מסירות נפש בעקבות חסידים מהעבר והפנימו – בדור השביעי מוסרים את הנפש על קבלת פני משיח! גם בשבוע הקרוב, מחכה לאחיות התמימים בוקר מיוחד , מפתיע וחסידי! • לתיעוד מהסניפים