• גלריה שניה מועידת קצינות צבאות ה'

    במהלך הועידה הארצית שהתקיימה בשבוע שעבר לקצינות צבאות ה' מרחבי הארץ, כל קבוצת קצינות נהנתה מפעילות חוייתית עם המנהלת האזורית שלה • לתמונות באתר נשי ובנות חב"ד