• יום העיון השנתי בנושא הבית היהודי • ראיון

    ראיון מיוחד שעוסק ביום העיון השנתי בנושא הבית היהודי בארגון נשי חב״ד בצפת, לזכות האר״י ז״ל – יתקיים בה' אב בקמפוס המרווח של בית חנה – את מוזמנת לשמור את התאריך! • לראיון המלא