• חדרה: ערב נשים על בית המקדש

    ערב נשים על בית המקדש, עם שליח הרבי שליט"א מה"מ בבת גלים, הרב ישי קלי, בבית כנסת חב"ד חדרה, בהשתתפות כחמישים נשים • לתמונות