• מאות נשים בדינר השנתי של שפרה ופועה בלוד

    בשעת ערב מוקדמת, נצפתה תכונה רבה בכניסה לביהכ"ס "בית אריה" בשיכון חב"ד בלוד. נשים רבות מילאו את הרחוב הצר, מזדרזות לתפוס מקום לערב החגיגי שלו כה ציפו. הדינר השנתי ליולדת, עליו עמלות ימים רבים צוות המסור של נשי חב"ד ונשות חב"ד הצעירות • דיווח ותמונות