• נשות נהורה התוועדו לרגל חג הגאולה

    כ50 מנשות נהורה ומושבי הסביבה השתתפו בהתוועדות חג הגאולה י"ט כסלו. דברי פתיחה שמעו מפי השליחה דקלה קוכנר כשלאחר מכן דיבר הרב ד"ר יחיאל הררי על חיות ושמחה על פי התניא ועוד • לתמונות