• לפרוץ את גבולות האישיות

    האם אנחנו יכולים להשתנות? עד כמה מסלול חיינו מושפע מהתכונות היסודיות שעמן נולדנו? איך הכרת האישיות יכולה לסייע לנו בבחירותינו התעסוקתיות, החברתיות והזוגיות? • הספר מציג את גוף הידע המשמעותי ביותר המסתתר בארון הספרים היהודי ובמדף הקבלה והחסידות, ידע שנחצב מתוך עשרות רבות של כתבים ומציע מודל ייחודי של סוגי אישיות שונים • לרכישה און ליין