• רב המכר החב"די: הלכה למעשה לחג שבועות

    חג השבועות ידוע כחג אשר הלכותיו מועטות ביחס לשאר החגים אשר פרטים רבים בהלכותיהם. למרות כל זאת, בעקבות השאלות הרבות המופנות לרבני המכון – התוודענו לעניינים רבים הדורשים הבהרה ובירור גם בחג זה. בספר זה ניתן המענה לדברים הדורשים הכרעה בכל הסוגיות ההלכתיות של 'זמן מתן תורתנו' • לקניה בחב"ד-שופ