• סרבנית גט? יש מה לעשות!

    כאשר בני הזוג נותנים גט זה לזו הם מאשרים בכך שהם מפרקים את החבילה ופונים כל אחד לדרכו. אבל ישנם מקרים מורכבים יותר, לדוגמה מצב שבו האישה מסרבת לתת גט. חשוב לשים לב לכך שאישה הופכת לסרבנית גט רק לאחר שבית הדין הרבני מחייב אותה לתת גט. וכל עוד אין פסק דין, היא רשאית לסרב לגט. על כל פנים, אישה סרבנית גט מעכבת את הליך הגירושין, ועל מנת לגרום לה להסכים לתת גט, יש בהחלט מה לעשות

    תמונה: FREEPIK