• 15 ניגונים על הקאפיטל החדש של הרבי

    יום מלכנו מתקרב, ולקראת י"א ניסן הולחנו כבר לא פחות מחמישה עשר ניגונים על קאפיטל קי"ד בתהלים, כמניו שנותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. שלוחים, אנ"ש ותלמידי התמימים מגישים את הניגונים שלהם • חב"ד אינפו אסף את כל הניגונים שהתפרסמו עד כה, ואנו מגישים אותם להאזנה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם