• קראון הייטס: מאות בחתונת משפחות אקסלרוד-הנדל

    ביום חמישי האחרון, נערכה באולמי רז"ג בקראון הייטס, שמחת החתונה של החתן הת' דוד בנו של השליח הרב שאול אקסלרוד מגבעת אולגה, עב"ג הכלה מושקא למשפחת הרב מנחם מענדל הכהן הענדל – מנהל מרכז חב"ד העולמי, כאשר ידידים רבים, רבנים, שלוחים ובני המשפחה הגיעו לשמוח יחד • הצלם לוי ליבעראוו מגיש גלריית תמונות