• הכנה לחג השבועות: חסידי פולין העמיקו בלימוד החסידות

    מידי שבוע יוצאים תלמידי התמימים מישיבת תות"ל המרכזית ב-770 להפצת המעיינות בעשרות ישיבות ומרכזי תורה של חסידי פולין והונגריה, בשכונות הסמוכות, ע"י ארגון 'לחלוחית גאולתית' • כהכנה לחג השבועות, חלק מהמשתתפים הקבועים בשיעורי החסידות הגיעו לביקור מיוחד בבית משיח-770 • לתמונות