• במוצאי שבת: ההתוועדות המרכזית לרגל ט'-י' כסלו

    גבאי בית הכנסת ובית המדרש ליובאוויטש שבליובאוויטש מזמינים את אנ"ש והתמימים להתוועדות חסידים וסעודת מלווה מלכה המרכזית, לרגל יום ההולדת ויום הסתלקות וחג הגאולה של כ"ק אדמו"ר האמצעי. ההתוועדות תתקיים בעז"ה במוצאי שבת קודש, ליד שולחנות ערוכים • לכל הפרטים

    התוועדות י' כסלו אשתקד. צילום: ינון סויסה