• ביום רביעי: התוועדות י' שבט המרכזית

    גבאי בית הכנסת ובית המדרש ליובאוויטש שבליובאוויטש, מזמינים את קהל אנ"ש והתמימים להתוועדות חסידים המרכזית לרגל י'-י"א שבט, שתיערך בעז"ה ביום רביעי, בבית חיינו, בהשתתפות רבני השכונה שיחיו, משפיעים ושלוחים.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array