• מחר: כינוס התמימים העולמי – ארבעים שנה

    אלפי תלמידי התמימים שהגיעו לחצרות קדשנו לחגוג 'הקהל' עם המלך, יתכנסו מחר לכינוס השנתי – כינוס התמימים העולמי, שבשנה זו מלאים 40 שנה לקיומו. הכינוס יעמוד בסימן "ולמען ילמדו – לימוד עניני גאולה ומשיח". פרטים מלאים יתפרסמו בהמשך. מרכז החדשות החבד"י – 'חב"ד אינפו' ימשיך לעקוב ולדווח.