• תמונת הלילה

    לאחר שמחת תורה, לקראת שבת בראשית מספר מצומצם של תמימים נבחרים, זכו לאחר טבילה במקווה לקפל את הסוכה הפרטית של הרבי מלך המשיח בחזית בית חיינו. לאחר שקיפלו במקום את כל הדרוש, התחילו התמימים בהעברת הבסיס והדפנות למחסן שם נמצאת הסוכה במהלך השנה • צילום: חב"ד אינפו • לתמונות נוספות