• אשרי עין ראתה: אלפים במוצאי יום הכיפורים בבית חיינו

    לאחר עשרים ושש שעות של התעלות רוחנית, אלפי המתפללים מנגנים בעוז את ה'מארש' מתוך געגועים אין סופיים לראות את הרבי מעודד בעצמו את השירה בידיו הקדושות. בהגיע העת, תקיעת השופר וזעקת 'לשנה הבאה בירושלים' מרעידים את בית חיינו • צלם חב"ד אינפו חיים טויטו מגיש גלריית תמונות