• ברכות ממקור הברכות: מענה הרבי על הכנסת אורחים

    בוידאו מיוחד שהפיק ארגון אש"ל הכנסת אורחים, מובא מענה בכתב יד קודשו של הרבי על חשיבות הכנסת אורחים בתשרי אצל הרבי: "גדולה מצוות אש"ל ולאלפים מבני ישראל ובזמן דעת רצון וכו' ובמיוחד – לברכות ממקור הברכות וכו'". היו שותפים בהכנסת האורחים של הרבי, וקבלו גם אתם ברכה ממקור הברכות • צפו בוידאולתרומה אונליין