• תמונת היום

    בכניסה לבית חיינו – 770 נתלה היום שלט ענק מרהיב עיניים על-ידי ארגון 'אש"ל – הכנסת אורחים' בשיתוף את"ה העולמי – ובו ברכת ברוכים הבאים לאורחי המלך שהגיעו לחודש החגים בחצרות קודשנו • צילום: דוב בער הכטמן • "אשרי חלקם של כל אלו שיעסקו וישתדלו בהכנסת אורחים" – היו שותפים עם הכנסת אורחים