• עד 4 לקוחות: המתווה לפתיחת החנויות

    קבינט הקורונה אישר הערב (חמישי) תיקון לתקנות שיאפשר את פתיחת המסחר החל מיום ראשון הקרוב בשעה 6:00 בבוקר. התקנות מאפשרות את פתיחת החנויות, למעט חנויות המצויות בקניון מקורה או בקניון שאינו מקורה הכולל מעל 20 חנויות ובתי עסק. על פי התקנות תותר תפוסה של עד 4 לקוחות בלבד בחנות. הפרה של התקנות תוגדר כעבירה פלילית • לדיווח המלא