• בלי משמעת עצמית יהיה כאן אסון • הנאום המלא

    אזרחי ישראל, אתם מכירים את האמירה: 'כל המציל נפש אחת – כאילו הציל עולם ומלואו', אבל בקורונה לאמירה הזאת יש גם צד שני ואכזרי: 'כל המדביק נפש אחת, כאילו הדביק עולם ומלואו. לא 'כאילו', הדביק ממש עולם ומלואו • אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר: חייבים להישאר בבתים! • לנאום המלא של ראש הממשלה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array