• הרבנים בקריאה: להתאחד מידי יום באמירת תהלים וצדקה

    רבני השכונה חברי הבד"צ דקראון הייטס יוצאים הערב, אור לכ"ז אדר, בקריאה לכל תושבי השכונה, בקשר עם המצב הנוכחי ה"י, שכולם יתאחדו – כל אחד ואחד במקומו "כאיש אחד בלב אחד" – בכל יום בשעה 4:00 אחה"צ, באמירת תהלים כפי שנחלק לימי השבוע ובנתינת צדקה, לפחות פרוטות אחדות • לצילום המכתב