• "לא לצאת מהבית אפילו לא למקווה ולבית הכנסת"

    רב קהילת חב"ד בגילה הרב שאול סילם פרסם הערב מכתב ובו הוא מביע את דעתו "בעקבות הדיווחים המגיעים אלינו מאירופה ומקראון הייטס, שמרגע זה אין לנו רשות לצאת מן הבתים אפילו לא לטבילה במקווה וכן לא על מנת להתפלל במנין או להשתתף בשיעורי תורה" • לצילום המכתב

וידאו