• תגלית באוקראינה: נתגלה בית הכנסת של חתן אדמו"ר האמצעי

    בעיר צ׳רקאס אוקראינה, נתגלה בית הכנסת "טברסקי" אשר על פי הערכות המומחים שימש את הרה"צ הרה"ק רבי יעקב ישראל טברסקי, חתנו של אדמו"ר האמצעי ובנו של רבי מרדכי המגיד מצ'רנוביל. בתקופה האחרונה, כחלק ממאמצי עיריית העיר צ'רקאס לשימור מבנים עתיקים וסמליים בעיר, נתגלה ייעודו ושימושו המקורי של המבנה הממוקם במרכז העיר • לתגלית המלאה