• בקרוב: כינוס תורה בסימן 'הקהל' ב770 בכפ"ח

    במוסדות "התאחדות החסידים" פועלים במרץ לקראת הקהל מיוחד ב770 בכפר חב"ד. הכינוס תורה המסורתי ה-20 לתלמידי התמימים ואנ"ש, מיסודו של אגו"ח באה"ק ת"ו, צפוי להתקיים השנה ב770 בכפר חב"ד בסימן הקהל. בתוכנית: כינוס תורה ולאחר מכן התוועדות מיוחדת עם הרב עופר מיודובניק משפיע בישיבת חח"ל צפת • לפרטים