• גם בדרום הארץ: אש של תורה בישיבת בין הזמנים באופקים

    "איינעמען די וועלט דורך לימוד התורה": האווירה ב'רשת ישיבות בין הזמנים' משקפת זאת בצורה החזקה ביותר. הצלחה אדירה נרשמת בימים אלו לרשת הישיבות שעל ידי 'איגוד תלמידי הישיבות העולמי' בהם משתתפים מאות מתלמידי ישיבות תות"ל בארה"ק. ההצלחה כובשת גם את אזור הדרום. מוגשת בזאת טעימה כעת מסניף אופקיםלתיעוד מהסניף