• חנוך לנער: תלמידי הישיבה למדו על ליל הסדר ב'בית הרב'

    תלמידי התמימים משיעור ב' בישיבת 'חנוך לנער' צפת זכו לשעה ארוכה ומרתקת של גילויים וחשיפות על אודות מנהגי בית רבי בליל הסדר. הרב יוסף יצחק חיטריק משלוחי הרבי לארץ הקודש שזכה להתארח במשך עשר לילות סדר אצל הרבי מלך המשיח גולל בפני התמימים המרותקים את שראה בקודש פנימה • לדיווח המלא