• יו"ד שבט של מסירות נפש ברמת אביב

    קהל התמימים, הבוגרים ואנ"ש דקהילת רמת אביב הצטופפו בליל י' שבט להתוועדות חסידית מיוחדת. הרב מיכאל מישולובין, מזקני משפיעי חב"ד, סיפר בהתרגשות עצומה על המסירות נפש של אדמו"ר הריי"צ. במהלך ההתוועדות הצטרף ידיד המוסדות השר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ר' יצחק וסרלאוף ששיתף את הקהל במסירות נפש בתפקידו בכנסת • לדיווח המלא ותיעוד