• יו"ד-י"א שבט: יום קבלת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח

    היום, יום הגדול והקדוש י' שבט, יציינו רבבות חסידי חב"ד את יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ואת יום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, שתפקידו המשכת השכינה למטה בארץ, כמבואר במאמרי "באתי לגני". במכתב מפורט קבע הרבי את ההנהגות ביום זה, ליום של חיזוק ההתקשרות • למכתב המלא