• תל אביב: כינוס השלוחים מושקע בישיבת 'דרכי תמימים'

    בישיבת 'דרכי תמימים' בתל אביב נערך ברוב פאר והדר באנקעט כינוס השלוחים, ביוזמת התלמידים השלוחים, ובהשתתפות כל תלמידי הישיבה שקיבלו החלטות טובות בכל עניני השליחות והפצת המעינות בתל אביב • לתמונות