• האדמו"ר מאלכסנדר קיבל את ספר ה"דבר מלכות"

    האדמו"ר מאלכסנדר קיבל בנועם רב את הספר דבר מלכות – חידושים וביאורים בהלכות מלכים להרמב"ם פרקים יא יב, שהוגש לו ע"י המחבר הרב מנחם מענדל עזאגווי, שגם חזר לפניו בקיצור את שיחת הדבר מלכות לש"פ שמות תשנ"ב • לדיווח המלא