• חח"ל צפת: החלו ההכנות לשנת המאה ועשרים בישיבה גדולה

    פחות ממאה ועשרים ימים נותרו עד למועד המועדים – יום הולדתו המאה ועשרים לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. כהכנה ליום הגדול, התקיים כינוס התעוררות והתוועדות מיוחדת בישיבה גדולה חח"ל צפת, אשר מהווה את יריית הפתיחה של אירועי שנת המאה ועשרים לרבי שליט"א מלך המשיח • לכתבה וגלריית תמונות