• מאה ועשר שנה לישיבה: ב'תורת אמת' יצאו למסע בעיר האבות

    לרגל מאה ועשר שנה לישיבת תורת אמת הכללית בירושלים ת״ו מייסודו של הרבי הרש״ב בעיר האבות חברון ואשר בה ביקר הרבי הריי״צ בביקורו בארץ הקודש, נסעו כל הצוות והתמימים, לעיר האבות חברון – מיקומה המקורי של הישיבה, לסיור מיוחד יחד עם התוועדות חסידית • צילום: שניאור מור יוסף • לדיווח וגלריית תמונות