• ונכבשה צפת: תלמידי ישיבת הקיץ התוועדו בבתי אנ"ש

    כחלק משלל התוכניות המתקיימות בישיבת קיץ חיילי בית דוד, נערכה אמש תוכנית מעניינת ומאתגרת כחלק מנושא היום 'בזה היא ההתקשרות', בה התמימים ביקרו בבתי אנ"ש בשכונת חב"ד בצפת, וצברו חומר רב מתורת כ"ק אד"ש מה"מ בנושא ה'התקשרות' כפי שהיא חדורה בעניינו העיקרי של נשיא דורנו – להביא לימות המשיח • מנחם מענדל סבג מגיש גלריית תמונות