• התעוררות רבתי בקרב אנ"ש לקראת חג הגאולה

    עם הכניסה לשנת השבעים לייסוד המגבית בחג הגאולה ובערב שבת הכנה לי"ב תמוז מעוררים רבני קהילות אנ"ש וגבאי בתי הכנסת לקיים הוראתו של הרבי ביום זה ולפרסם פעילותו ומסירות נפשו של בעל הגאולה ולהיות שותפים במגבית עבור מפעלו של הרבי הריי"צ – רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר ייסד ובנשיאותו של הרבי • לכתבה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array